MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SARAWAK 2017

Ringkasan Dokumen

Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri danLaporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri danPrestasi Kewangan Agensi Negeri Sarawak Tahun 2017 ini mengandungi laporan ...

bacaan penuh

Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri danLaporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri danPrestasi Kewangan Agensi Negeri Sarawak Tahun 2017 ini mengandungi laporanmengenai Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Analisis KewanganKerajaan Negeri, Rancangan Pembangunan Kerajaan Negeri, Penyerahan,Pengesahan, Pembentangan dan Prestasi Penyata Kewangan Agensi Negeri sertaPembentangan Laporan Ketua Audit Negara dan Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kiraWang Awam Negeri.

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I

PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

Pendahuluan

Objektif dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2017

 

BAHAGIAN II

ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Latar Belakang

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Kumpulan Wang Disatukan

Wang Awam

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penyata Prestasi Kewangan

Penyata Akaun Memorandum

Nota Kepada Penyata Kewangan

Rumusan dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III

RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Status Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-11 (2016 – 2020)

Rumusan

 

BAHAGIAN IV

PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA

KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan dan Syor Audit

 

BAHAGIAN V

PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN

MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM

NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri serta Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi

dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri Sarawak
Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dan Akauntan
Negeri Sarawak
II Penyata Kedudukan Kewangan

III Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Prestasi Kewangan

V Penyata Akaun Memorandum

VI Nota Kepada Penyata Kewangan

bacaan penuh

PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I

PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

Pendahuluan

Objektif dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2017

 

BAHAGIAN II

ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Latar Belakang

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Kumpulan Wang Disatukan

Wang Awam

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penyata Prestasi Kewangan

Penyata Akaun Memorandum

Nota Kepada Penyata Kewangan

Rumusan dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III

RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Status Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-11 (2016 – 2020)

Rumusan

 

BAHAGIAN IV

PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA

KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan dan Syor Audit

 

BAHAGIAN V

PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN

MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM

NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri serta Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi

dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri Sarawak
Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dan Akauntan
Negeri Sarawak
II Penyata Kedudukan Kewangan

III Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Prestasi Kewangan

V Penyata Akaun Memorandum

VI Nota Kepada Penyata Kewangan

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2017 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
7.15 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
127

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 160
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022