MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK TAHUN 2010

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara selain mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dimana ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara selain mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dimana telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2010 mengenai PenyataKewangan Kerajaan Negeri Dan Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan/AgensiNegeri, Ketua Audit Negara juga dikehendaki mengaudit aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimenmanakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkan supayaLaporan itu dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Bagi memenuhitanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan Pengauditan Prestasi yangbertujuan untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi danpengurusan Syarikat Kerajaan Negeri telah dilaksanakan dengan cekap, berhemat danmencapai matlamat yang telah ditetapkan.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN 

 

INTISARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI KERAJAAN
NEGERI

Pendahuluan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak

Pengurusan Program Bantuan Rumah

Kementerian Kemudahan Awam Sarawak Dan Jabatan Kerja Raya Sarawak

Projek Pembinaan Empangan Bengoh

Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Sarawak

Sistem Maklumat Kerajaan Tempatan

Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Bandaraya Kuching Selatan Dan

Majlis Bandaraya Miri

Pengurusan Kenderaan

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sarawak

Projek Perkhidmatan Pembetungan Di Sarawak

Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak

Projek Tebatan Banjir

Jabatan Ketua Menteri Sarawak, Jabatan Kerja Raya Sarawak dan Jabatan

Tanah Dan Survei Sarawak

Pengurusan Kuarters Kerajaan Negeri

Lembaga Kemajuan Bintulu

Pengurusan Projek Bintulu Waterfront Promenade

Lembaga Sungai-sungai Sarawak

Pengurusan Bendungan Sungai

Jabatan Kerja Raya Sarawak, Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu dan

LAKU Management Sdn. Bhd.

Pengurusan Pengebilan Air

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

Pendahuluan

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak

Hornbill Skyways Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN III : PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua

Audit Negara Tahun 2009

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti

Kementerian/Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN 

 

INTISARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI KERAJAAN
NEGERI

Pendahuluan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak

Pengurusan Program Bantuan Rumah

Kementerian Kemudahan Awam Sarawak Dan Jabatan Kerja Raya Sarawak

Projek Pembinaan Empangan Bengoh

Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Sarawak

Sistem Maklumat Kerajaan Tempatan

Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Bandaraya Kuching Selatan Dan

Majlis Bandaraya Miri

Pengurusan Kenderaan

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sarawak

Projek Perkhidmatan Pembetungan Di Sarawak

Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak

Projek Tebatan Banjir

Jabatan Ketua Menteri Sarawak, Jabatan Kerja Raya Sarawak dan Jabatan

Tanah Dan Survei Sarawak

Pengurusan Kuarters Kerajaan Negeri

Lembaga Kemajuan Bintulu

Pengurusan Projek Bintulu Waterfront Promenade

Lembaga Sungai-sungai Sarawak

Pengurusan Bendungan Sungai

Jabatan Kerja Raya Sarawak, Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu dan

LAKU Management Sdn. Bhd.

Pengurusan Pengebilan Air

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

Pendahuluan

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak

Hornbill Skyways Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN III : PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua

Audit Negara Tahun 2009

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti

Kementerian/Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2010 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
20.90 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
52

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 151
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022