MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA NEGERI SARAWAK 2003

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktivitiKerajaan Negeri ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktivitiKerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada SeriPaduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akanmenitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkan untuk dibentangkan diDewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2003

Pendahuluan 

Pengesahan Penyata Akaun Awam

Analisis Terhadap Penyata Akaun Awam

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK8

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/

JABATAN NEGERI

Pendahuluan 

Kementerian Kewangan Dan Kemudahan Awam

Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Kerajaan Negeri

Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri

Program Pemeriksaan Audit Khas (Audit Presence)

Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN III - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN DAN

KAJIAN KHAS

Pendahuluan

Kementerian Pembangunan Sosial Dan Urbanisasi 

- Pengurusan Kompleks Dan Kemudahan Sukan

Jabatan Perhutanan 

- Projek Hutan-Tani Dan Pembangunan Masyarakat

Jabatan Kerja Raya

- Pengurusan Bekalan Air Luar Bandar

Bahagian Kuching

Kementerian Pelancongan Sarawak

- Program Pelancongan Negeri Sarawak

Jabatan Pertanian 224

- Perolehan Input Pertanian Menerusi Pertubuhan Peladang

Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak

- Aktiviti Pembangunan Industri Kecil Dan Sederhana

 

BAHAGIAN IV - BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS AGAMA ISLAM

DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit 

Pengurusan Kewangan

Perbadanan Urusan Kejuruteraan Dan Limbungan Brooke 

Dan Lembaga Kemajuan Bintulu

Dewan Bandaraya Kuching Utara Dan Majlis Daerah Lundu

Kajian Aktiviti

Lembaga Pelabuhan Miri

- Pengurusan Pengendalian Kargo

Lembaga Penyatuan Dan Pemulihan Tanah Sarawak 

- Pengurusan Ladang Kelapa Sawit Di Bau/Lundu

Majlis Perbandaran Sibu

- Pengurusan Sampah

 

BAHAGIAN V - PERKARA AM

Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2002

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara

Sebelum Tahun 2002 Yang Masih Belum Selesai

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata 

Akaun Awam Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 2003 

II Lembaran Imbangan 

III Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan

Agensi Negeri Pada 31 Julai 2004

IV Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri 

Pada 31 Julai 2004

V Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2002

VI Prestasi Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi 

Tahun Berakhir 31 Disember 2002

VII Tunggakan Hasil Cukai Taksiran Bagi Tahun 2001 Dan 2002

bacaan penuh

KANDUNGAN

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2003

Pendahuluan 

Pengesahan Penyata Akaun Awam

Analisis Terhadap Penyata Akaun Awam

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK8

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/

JABATAN NEGERI

Pendahuluan 

Kementerian Kewangan Dan Kemudahan Awam

Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Kerajaan Negeri

Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri

Program Pemeriksaan Audit Khas (Audit Presence)

Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN III - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN DAN

KAJIAN KHAS

Pendahuluan

Kementerian Pembangunan Sosial Dan Urbanisasi 

- Pengurusan Kompleks Dan Kemudahan Sukan

Jabatan Perhutanan 

- Projek Hutan-Tani Dan Pembangunan Masyarakat

Jabatan Kerja Raya

- Pengurusan Bekalan Air Luar Bandar

Bahagian Kuching

Kementerian Pelancongan Sarawak

- Program Pelancongan Negeri Sarawak

Jabatan Pertanian 224

- Perolehan Input Pertanian Menerusi Pertubuhan Peladang

Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak

- Aktiviti Pembangunan Industri Kecil Dan Sederhana

 

BAHAGIAN IV - BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS AGAMA ISLAM

DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit 

Pengurusan Kewangan

Perbadanan Urusan Kejuruteraan Dan Limbungan Brooke 

Dan Lembaga Kemajuan Bintulu

Dewan Bandaraya Kuching Utara Dan Majlis Daerah Lundu

Kajian Aktiviti

Lembaga Pelabuhan Miri

- Pengurusan Pengendalian Kargo

Lembaga Penyatuan Dan Pemulihan Tanah Sarawak 

- Pengurusan Ladang Kelapa Sawit Di Bau/Lundu

Majlis Perbandaran Sibu

- Pengurusan Sampah

 

BAHAGIAN V - PERKARA AM

Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2002

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara

Sebelum Tahun 2002 Yang Masih Belum Selesai

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata 

Akaun Awam Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 2003 

II Lembaran Imbangan 

III Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan

Agensi Negeri Pada 31 Julai 2004

IV Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri 

Pada 31 Julai 2004

V Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2002

VI Prestasi Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi 

Tahun Berakhir 31 Disember 2002

VII Tunggakan Hasil Cukai Taksiran Bagi Tahun 2001 Dan 2002

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2003 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
3.64 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
160

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 102
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022