MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Perlis

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 73
16 Februari 2023
1
2021 / 2
Badan Berkanun
592 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
96 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
1
2021 /
Badan Berkanun
450 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
78 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
328 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
19 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
21 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
18 kali
Info Penuh
30 Mac 2022
1
2020 /
Badan Berkanun
1376 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
675 kali
Info Penuh
7 Disember 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
555 kali
Info Penuh
1
2018 / 1
Badan Berkanun
320 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
270 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
217 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
167 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
319 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
286 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
183 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
190 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
182 kali
Info Penuh
1
2013 / 2
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
1
2013 / 3
Badan Berkanun
181 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
209 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
248 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
182 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
266 kali
Info Penuh
1
2011 / 1
Badan Berkanun
211 kali
Info Penuh
1
2011 / 1
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
1
2010 / 1
Badan Berkanun
314 kali
Info Penuh
1
2010 / 1
Badan Berkanun
156 kali
Info Penuh
1
2009 / 1
Badan Berkanun
283 kali
Info Penuh
1
2009 / 1
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
1
2008 / 1
196 kali
Info Penuh
1
2008 / 1
Badan Berkanun
174 kali
Info Penuh
1
2007 / 1
Badan Berkanun
163 kali
Info Penuh
1
2007 / 1
Badan Berkanun
210 kali
Info Penuh
1
2006 / 1
Badan Berkanun
336 kali
Info Penuh
1
2005 / 1
Badan Berkanun
164 kali
Info Penuh
1
2005 / 1
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
1
2004 / 1
Badan Berkanun
176 kali
Info Penuh
1
2003 / 1
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
1
2002 / 1
Badan Berkanun
228 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 01 Oktober 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022