MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Perlis

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 61

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
1
2021 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
35 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
28 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
36 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
34 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
42 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
33 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
17 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
23 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
28 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
18 kali
Info Penuh
30 Mac 2022
1
2020 /
Badan Berkanun
1102 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
513 kali
Info Penuh
7 Disember 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
349 kali
Info Penuh
1
2018 / 1
Badan Berkanun
168 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
174 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
133 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
119 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
165 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
1
2013 / 2
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
1
2013 / 3
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
199 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
202 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
128 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
1
2011 / 1
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
1
2011 / 1
Badan Berkanun
90 kali
Info Penuh
1
2010 / 1
Badan Berkanun
206 kali
Info Penuh
1
2010 / 1
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
1
2009 / 1
Badan Berkanun
143 kali
Info Penuh
1
2009 / 1
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
1
2008 / 1
120 kali
Info Penuh
1
2008 / 1
Badan Berkanun
119 kali
Info Penuh
1
2007 / 1
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
1
2007 / 1
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
1
2006 / 1
Badan Berkanun
266 kali
Info Penuh
1
2005 / 1
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
1
2005 / 1
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh
1
2004 / 1
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
1
2003 / 1
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh
1
2002 / 1
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 03 Februari 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022