MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR TAHUN 2011

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara selain mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri di mana telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2011 mengenai Penyata Kewangan Keraj ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara selain mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri di mana telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2011 mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri, Ketua Audit Negara juga dikehendaki mengaudit aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I - AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI
Pendahuluan

Pejabat Menteri Besar
Pengurusan Kemudahan Awam Di Luar Bandar

Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor
Penyenggaraan Bangunan Pusat Pentadbiran Baru Negeri Johor
Di Kota Iskandar, Nusajaya

Pejabat Tanah Dan Galian
Bayaran Perkhidmatan Pejabat Tanah

Jabatan Kerja Raya
Projek Pembinaan Jalan Dan Jambatan

Jabatan Agama Johor
Pengurusan Sekolah Agama Kerajaan Johor

Unit Sains Teknologi Dan ICT Negeri Johor
Sistem Elektronik Pelesenan

Majlis Daerah Pontian
Pengurusan Penswastaan Pembangunan Komersial

Majlis Daerah Simpang Renggam
Pengurusan Pasar Awam Dan Kesannya Terhadap Alam Sekitar

Yayasan Pelajaran Johor
Pengurusan Program Tuisyen Hikmah

Perbadanan Perpustakaan Awam Johor
Perolehan Dan Pengurusan Buku Perbadanan Perpustakaan Awam Johor

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI
Pendahuluan

Perbadanan Johor
TPM Technopark Sdn. Bhd.

Perbadanan Johor
Jcorp Hotels And Resorts Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN III - PERKARA AM
Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua
Audit Negara Tahun 2010

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti
Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Raya Negeri Johor

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I - AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI
Pendahuluan

Pejabat Menteri Besar
Pengurusan Kemudahan Awam Di Luar Bandar

Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor
Penyenggaraan Bangunan Pusat Pentadbiran Baru Negeri Johor
Di Kota Iskandar, Nusajaya

Pejabat Tanah Dan Galian
Bayaran Perkhidmatan Pejabat Tanah

Jabatan Kerja Raya
Projek Pembinaan Jalan Dan Jambatan

Jabatan Agama Johor
Pengurusan Sekolah Agama Kerajaan Johor

Unit Sains Teknologi Dan ICT Negeri Johor
Sistem Elektronik Pelesenan

Majlis Daerah Pontian
Pengurusan Penswastaan Pembangunan Komersial

Majlis Daerah Simpang Renggam
Pengurusan Pasar Awam Dan Kesannya Terhadap Alam Sekitar

Yayasan Pelajaran Johor
Pengurusan Program Tuisyen Hikmah

Perbadanan Perpustakaan Awam Johor
Perolehan Dan Pengurusan Buku Perbadanan Perpustakaan Awam Johor

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI
Pendahuluan

Perbadanan Johor
TPM Technopark Sdn. Bhd.

Perbadanan Johor
Jcorp Hotels And Resorts Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN III - PERKARA AM
Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua
Audit Negara Tahun 2010

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti
Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Raya Negeri Johor

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2011 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
9.83 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
169

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 219
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022