MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 3 2012

Ringkasan Dokumen

Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan ...

bacaan penuh

Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan danAktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 pula memberi kuasa kepadaKetua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah AktaSyarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atauKerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayardipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri. SuatuPerintah yang dinamakan Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2004 (pindaan 2009) denganperkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberi kuasa kepada KetuaAudit Negara untuk menjalankan pengauditan terhadap syarikat-syarikat Kerajaan Negeri.Manakala Perkara 107, Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negaramengemukakan laporan hasil pengauditan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak memperkenankan supayaLaporan itu dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PEJABAT SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI

Program Penyenggaraan Jalan Negeri 

JABATAN TANAH DAN SURVEI

Pengurusan Lesen Dan Kutipan Hasil Perlombongan Pasir Silika

Dan Kaolin Negeri Sarawak

JABATAN KERJA RAYA

Projek Pembinaan Loji Rawatan Air Wilayah Trusan Fasa 2

KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PEMBANGUNAN

KOMUNITI SARAWAK

Pengurusan Projek Pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan

Sarawak

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN

Sarawak Planted Forest Sdn. Bhd. 

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH

Pelita Mukah Sebakong Sago Plantation Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PEJABAT SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI

Program Penyenggaraan Jalan Negeri 

JABATAN TANAH DAN SURVEI

Pengurusan Lesen Dan Kutipan Hasil Perlombongan Pasir Silika

Dan Kaolin Negeri Sarawak

JABATAN KERJA RAYA

Projek Pembinaan Loji Rawatan Air Wilayah Trusan Fasa 2

KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PEMBANGUNAN

KOMUNITI SARAWAK

Pengurusan Projek Pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan

Sarawak

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN

Sarawak Planted Forest Sdn. Bhd. 

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH

Pelita Mukah Sebakong Sago Plantation Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2012 / Siri 3
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
4.32 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
72

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 146
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022