MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Keraj ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimenmanakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkan untukdibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2009

Pendahuluan

Objektif Dan Kaedah Pengauditan 

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2009

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Prestasi Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 

Wang Tunai

Pelaburan

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan 

Penerimaan Dan Pembayaran

Akaun Memorandum 

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia Ke Sembilan 

Rumusan 

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti (AI)

Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Jenis Kawalan

Pencapaian Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri

Rumusan Dan Syor Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN

AGENSI NEGERI

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Penyata Kewangan 

Rumusan Dan Syor Audit 101

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA

WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan 

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 

II Lembaran Imbangan 

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

IV Penyata Akaun Memorandum 

V Penyata Akaun Hasil Disatukan 

VI Nota Kepada Akaun

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2009

Pendahuluan

Objektif Dan Kaedah Pengauditan 

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2009

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Prestasi Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 

Wang Tunai

Pelaburan

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan 

Penerimaan Dan Pembayaran

Akaun Memorandum 

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia Ke Sembilan 

Rumusan 

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti (AI)

Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Jenis Kawalan

Pencapaian Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri

Rumusan Dan Syor Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN

AGENSI NEGERI

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Penyata Kewangan 

Rumusan Dan Syor Audit 101

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA

WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan 

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 

II Lembaran Imbangan 

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

IV Penyata Akaun Memorandum 

V Penyata Akaun Hasil Disatukan 

VI Nota Kepada Akaun

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2009 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
6.92 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
40

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 96
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022