MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI JOHOR 2016

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Bagi ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor memperkenankan untuk dibentangkan di Dewan Negeri Johor

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2016
Pendahuluan
Objektif dan Metodologi Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2016

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Latar Belakang
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Kumpulan Wang Disatukan
Wang Awam
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penyata Prestasi Kewangan
Akaun Memorandum
Akaun Belum Terima
Rumusan dan Syor Audit

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-11
Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA
KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pengesahan Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Prestasi Kewangan
Rumusan dan Syor Audit

BAHAGIAN V - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA
KIRA-KIRA RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan
Jabatan/Agensi Negeri serta Aktiviti Jabatan/Agensi dan
Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN
I Laporan Ketua Audit Negara
II Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri Johor dan
Bendahari Negeri Johor
III Penyata Kedudukan Kewangan
IV Penyata Penerimaan dan Pembayaran Tunai
V Penyata Prestasi Kewangan
VI Penyata Akaun Memorandum
VII Nota Kepada Penyata Kewangan

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2016
Pendahuluan
Objektif dan Metodologi Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2016

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Latar Belakang
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Kumpulan Wang Disatukan
Wang Awam
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penyata Prestasi Kewangan
Akaun Memorandum
Akaun Belum Terima
Rumusan dan Syor Audit

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-11
Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA
KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pengesahan Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Prestasi Kewangan
Rumusan dan Syor Audit

BAHAGIAN V - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA
KIRA-KIRA RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan
Jabatan/Agensi Negeri serta Aktiviti Jabatan/Agensi dan
Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN
I Laporan Ketua Audit Negara
II Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri Johor dan
Bendahari Negeri Johor
III Penyata Kedudukan Kewangan
IV Penyata Penerimaan dan Pembayaran Tunai
V Penyata Prestasi Kewangan
VI Penyata Akaun Memorandum
VII Nota Kepada Penyata Kewangan

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2016 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
12.74 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
70

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 163
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022