MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR TAHUN 2008

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - AKTIVITI JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Jabatan Agama Johor
Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardhu Ain (KAFA)

Jabatan Perhutanan Johor
Pengurusan Hutan dan Kepentingannya Kepada Alam Sekitar

Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor
Pengurusan Sistem Perakaunan Berkomputer Standard
Kerajaan Negeri (SPEKS)

Badan Kawai Selia Air Johor
Pengurusan Kualiti Air Minum

Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
Pengurusan Rumah Awam Negeri Johor

Perbadanan Taman Negara Johor
Pengurusan Dan Pemuliharaan Tanah Lembap Berkepentingan
Antarabangsa (Tapak Ramsar) Negeri Johor

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah
Pengurusan Sisa Pepejal

Majlis Daerah Yong Peng
Pengurusan Pungutan Cukai Taksiran

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

Pendahuluan

Institut Pembangunan Pengurusan Johor Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN III - PERKARA AM

Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan
Ketua Audit Negara Tahun 2007

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai 
Aktiviti dan Kajian Khas Jabatan/Agensi

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Raya Negeri Johor

 

PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - AKTIVITI JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Jabatan Agama Johor
Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardhu Ain (KAFA)

Jabatan Perhutanan Johor
Pengurusan Hutan dan Kepentingannya Kepada Alam Sekitar

Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor
Pengurusan Sistem Perakaunan Berkomputer Standard
Kerajaan Negeri (SPEKS)

Badan Kawai Selia Air Johor
Pengurusan Kualiti Air Minum

Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
Pengurusan Rumah Awam Negeri Johor

Perbadanan Taman Negara Johor
Pengurusan Dan Pemuliharaan Tanah Lembap Berkepentingan
Antarabangsa (Tapak Ramsar) Negeri Johor

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah
Pengurusan Sisa Pepejal

Majlis Daerah Yong Peng
Pengurusan Pungutan Cukai Taksiran

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

Pendahuluan

Institut Pembangunan Pengurusan Johor Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN III - PERKARA AM

Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan
Ketua Audit Negara Tahun 2007

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai 
Aktiviti dan Kajian Khas Jabatan/Agensi

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Raya Negeri Johor

 

PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2008 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Tiada dokumen untuk muat turun ditemui.
  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 90
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022