MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR SIRI 2 2015

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 195 ...

bacaan penuh

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN 

PEJABAT TANAH JOHOR BAHRU
PEJABAT TANAH SEGAMAT
PEJABAT TANAH PONTIAN
Pengurusan Ubah Dan Langgar Syarat Tanah

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
Pengurusan Projek Saliran Bandar

BADAN KAWAL SELIA AIR JOHOR
Pengurusan Kawal Selia Sumber Air Negeri Johor 


MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

MAJLIS PERBANDARAN MUAR
Pengurusan Perlesenan Dan Penguatkuasaan Premis
Perniagaan

MAJLIS DAERAH TANGKAK
MAJLIS DAERAH YONG PENG
MAJLIS DAERAH MERSING
Pengurusan Perolehan

PERBADANAN JOHOR
Syarikat Pengangkutan Maju Bhd.

YAYASAN PELAJARAN JOHOR
Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN 

PEJABAT TANAH JOHOR BAHRU
PEJABAT TANAH SEGAMAT
PEJABAT TANAH PONTIAN
Pengurusan Ubah Dan Langgar Syarat Tanah

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
Pengurusan Projek Saliran Bandar

BADAN KAWAL SELIA AIR JOHOR
Pengurusan Kawal Selia Sumber Air Negeri Johor 


MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

MAJLIS PERBANDARAN MUAR
Pengurusan Perlesenan Dan Penguatkuasaan Premis
Perniagaan

MAJLIS DAERAH TANGKAK
MAJLIS DAERAH YONG PENG
MAJLIS DAERAH MERSING
Pengurusan Perolehan

PERBADANAN JOHOR
Syarikat Pengangkutan Maju Bhd.

YAYASAN PELAJARAN JOHOR
Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2015 / Siri 2
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
10.41 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
132

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 150
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022