MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENGURUSAN AKTIVITI/KEWANGAN JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 2017

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri,Pengurusan Kewan ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri,Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit1957 serta Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2017 pula memberi kuasa kepada KetuaAudit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah AktaSyarikat 2016 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuanatau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal sahamberbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi KerajaanPersekutuan/Negeri. Pengauditan prestasi telah dijalankan selaras denganSeksyen 6(d), Akta Audit 1957 serta berpandukan kepada piawaian pengauditanantarabangsa yang dikeluarkan oleh International Organisation of Supreme AuditInstitutions (INTOSAI).

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

LEMBAGA AIR SIBU

KEMENTERIAN UTILITI SARAWAK

Projek Bekalan Air Tanjung Manis Fasa 1

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

JABATAN BEKALAN AIR LUAR BANDAR

Projek Bekalan Air Sungai Asap

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Projek Pembinaan Jalan Kuala Serupai/Kuala Tatau dan Jambatan

Merentasi Kuala Tatau di Kampung Seberang, Bahagian Bintulu, Sarawak

YAYASAN SARAWAK

Pometia Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN II

PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN/

AGENSI NEGERI

PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN (INDEKS AKAUNTABILITI)

PENGAUDITAN MENGEJUT

 

PENUTUP

 

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

LEMBAGA AIR SIBU

KEMENTERIAN UTILITI SARAWAK

Projek Bekalan Air Tanjung Manis Fasa 1

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

JABATAN BEKALAN AIR LUAR BANDAR

Projek Bekalan Air Sungai Asap

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Projek Pembinaan Jalan Kuala Serupai/Kuala Tatau dan Jambatan

Merentasi Kuala Tatau di Kampung Seberang, Bahagian Bintulu, Sarawak

YAYASAN SARAWAK

Pometia Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN II

PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN/

AGENSI NEGERI

PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN (INDEKS AKAUNTABILITI)

PENGAUDITAN MENGEJUT

 

PENUTUP

 

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2017 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
20.11 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
73

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 212
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022