MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR 2006

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan
mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan J ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan
mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

KATA PENDAHULUAN

INTI SARI LAPORAN

BAHAGIAN I : PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2006
Pendahuluan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

 

BAHAGIAN II : ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Analisis Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III : RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan

 

BAHAGIAN IV: PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN NEGERI
Pendahuluan

Perbendaharaan Negeri

Pejabat Tanah Mersing

Pengurusan Kewangan Di Peringkat Jabatan

Program Penampilan Audit

Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN V : PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN
PENYATA KEWANGAN BADAN BERKANUN NEGERI,
PIHAK BERKUASA TEMPATAN DAN MAJLIS AGAMA
ISLAM
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

 

BAHAGIAN VI : PENGURUSAN KEWANGAN BADAN BERKANUN
NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim

Majlis Perbandaran Kulai

 

BAHAGIAN VII : PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI AGENSI
NEGERI
Insist Amilat Sendirian Berhad

 

BAHAGIAN VIII : KEDUDUKAN MASA KINI LAPORAN KETUA AUDIT
NEGARA TAHUN 2005 DAN PERKARA YANG
BELUM SELESAI
Pendahuluan

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara
Tahun 2005

 

BAHAGIAN IX : PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT
NEGARA DI DEWAN UNDANGAN NEGERI

 

BAHAGIAN X : KEDUDUKAN KEMAJUAN MESYUARAT
JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA NEGERI

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Akaun Memorandum

V Nota Kepada Akaun

 

bacaan penuh

KANDUNGAN

KATA PENDAHULUAN

INTI SARI LAPORAN

BAHAGIAN I : PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2006
Pendahuluan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

 

BAHAGIAN II : ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Analisis Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III : RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan

 

BAHAGIAN IV: PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN NEGERI
Pendahuluan

Perbendaharaan Negeri

Pejabat Tanah Mersing

Pengurusan Kewangan Di Peringkat Jabatan

Program Penampilan Audit

Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN V : PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN
PENYATA KEWANGAN BADAN BERKANUN NEGERI,
PIHAK BERKUASA TEMPATAN DAN MAJLIS AGAMA
ISLAM
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

 

BAHAGIAN VI : PENGURUSAN KEWANGAN BADAN BERKANUN
NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim

Majlis Perbandaran Kulai

 

BAHAGIAN VII : PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI AGENSI
NEGERI
Insist Amilat Sendirian Berhad

 

BAHAGIAN VIII : KEDUDUKAN MASA KINI LAPORAN KETUA AUDIT
NEGARA TAHUN 2005 DAN PERKARA YANG
BELUM SELESAI
Pendahuluan

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara
Tahun 2005

 

BAHAGIAN IX : PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT
NEGARA DI DEWAN UNDANGAN NEGERI

 

BAHAGIAN X : KEDUDUKAN KEMAJUAN MESYUARAT
JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA NEGERI

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Akaun Memorandum

V Nota Kepada Akaun

 

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2006 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
2.39 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
77

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 125
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022