MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 1200
6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Persekutuan
2642 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Raky ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
88 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
139 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
76 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
391 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
95 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
113 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
75 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
89 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
68 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
86 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
114 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
356 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
240 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
329 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
271 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
67 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
53 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
67 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
72 kali
Info Penuh

Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022