MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR TAHUN 2011

Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2011

Pendahuluan

Objektif Dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2011

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Latar Belakang

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Kumpulan Wang Disatukan

Wang Awam

Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

Penyata Prestasi Kewangan

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-10

Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN
JABATAN/AGENSI NEGERI
Pendahuluan

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Jabatan/Agensi Negeri

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti (AI)

   Objektif Pengauditan

   Skop Dan Metodologi Pengauditan

   Kawalan Utama

   Penemuan Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut

   Penemuan Audit

Syor Audit

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN
PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI
KEWANGAN AGENSI NEGERI
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA
NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata
Kewangan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri Dan Bendahari Negeri
Johor

III Penyata Kedudukan Kewangan

IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

V Penyata Prestasi Kewangan

VI Penyata Akaun Memorandum

VII Nota Kepada Penyata Kewangan

 

 

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2011

Pendahuluan

Objektif Dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2011

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Latar Belakang

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Kumpulan Wang Disatukan

Wang Awam

Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

Penyata Prestasi Kewangan

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-10

Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN
JABATAN/AGENSI NEGERI
Pendahuluan

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Jabatan/Agensi Negeri

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti (AI)

   Objektif Pengauditan

   Skop Dan Metodologi Pengauditan

   Kawalan Utama

   Penemuan Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut

   Penemuan Audit

Syor Audit

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN
PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI
KEWANGAN AGENSI NEGERI
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA
NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata
Kewangan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri Dan Bendahari Negeri
Johor

III Penyata Kedudukan Kewangan

IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

V Penyata Prestasi Kewangan

VI Penyata Akaun Memorandum

VII Nota Kepada Penyata Kewangan

 

 

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2011 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Tiada dokumen untuk muat turun ditemui.
  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 190
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022