MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENDAHULUAN

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan ne ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan negeri. Laporan mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memperkenan supaya laporan itu dibentangkan di Dewan Rakyat manakala Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor akan memperkenannya untuk dibentangkan di Dewan Negeri Selangor.

tutup


Isi Kandungan

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI


PENDAHULUAN 3


RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA
INFOGRAFIK 7


PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN
KESELURUHAN 9


UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
1. Program Pembangunan Usahawan 15


PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI
SELANGOR


2. Pengurusan Tanah Rizab Melayu 65

 

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR

3. Akademi PKNS Sdn. Bhd. 113


PENUTUP 157


AKRONIM 16

bacaan penuh

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI


PENDAHULUAN 3


RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA
INFOGRAFIK 7


PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN
KESELURUHAN 9


UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
1. Program Pembangunan Usahawan 15


PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI
SELANGOR


2. Pengurusan Tanah Rizab Melayu 65

 

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR

3. Akademi PKNS Sdn. Bhd. 113


PENUTUP 157


AKRONIM 16

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

3 Ogos 2022
2021 / Siri 1
Bahagian/Tajuk
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
0.56 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
14

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 08 Disember 2022
  • Laporan ini dilihat: 50
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022