MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2008

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Keraj ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimenmanakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak memperkenankan untukdibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I :

PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2008

Pendahuluan

Objektif Dan Kaedah Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2008

 

BAHAGIAN II : ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Analisis Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Wang Tunai 

Pelaburan

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor

 

BAHAGIAN III : RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan Rancangan Malaysia

Kesembilan (RMKe-9)


BAHAGIAN IV : PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/
AGENSI NEGERI

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti (AI)

Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Jenis Kawalan

Pencapaian Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN V : PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN

AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 

Persijilan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN VI : PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA

WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri


PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Akaun Memorandum

V Nota Kepada Akaun

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I :

PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2008

Pendahuluan

Objektif Dan Kaedah Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2008

 

BAHAGIAN II : ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Analisis Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Wang Tunai 

Pelaburan

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor

 

BAHAGIAN III : RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan Rancangan Malaysia

Kesembilan (RMKe-9)


BAHAGIAN IV : PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/
AGENSI NEGERI

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti (AI)

Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Jenis Kawalan

Pencapaian Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN V : PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN

AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 

Persijilan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN VI : PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA

WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri


PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Akaun Memorandum

V Nota Kepada Akaun

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2008 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
16.99 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
62

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 143
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022