MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2021 SIRI 2 AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI MELAKA

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki
Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti
kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat k ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki
Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti
kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat kerajaan negeri. Laporan
mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memperkenan supaya laporan itu dibentangkan di
Dewan Rakyat manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka pula akan
menyebabkan laporan itu dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Melaka.

INFG Keseluruhan Melaka 2021S2

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI MELAKA
PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH
PEJABAT DAERAH DAN TANAH ALOR GAJAH
1. Pengurusan Tanah Adat Melaka

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA
2. Melaka Sentral Sdn. Bhd.

BAHAGIAN II
PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENGENALAN

JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA
1. Bayaran Terhadap Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
2. Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Zakat bagi Asnaf Fisabilillah

BAHAGIAN III
STATUS TINDAKAN BAGI ISU YANG DILAPORKAN DALAM
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI
JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN
NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI
Kedudukan Setakat 31 Disember 2022

PENUTUP

AKRONIM

bacaan penuh

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI MELAKA
PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH
PEJABAT DAERAH DAN TANAH ALOR GAJAH
1. Pengurusan Tanah Adat Melaka

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA
2. Melaka Sentral Sdn. Bhd.

BAHAGIAN II
PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENGENALAN

JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA
1. Bayaran Terhadap Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
2. Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Zakat bagi Asnaf Fisabilillah

BAHAGIAN III
STATUS TINDAKAN BAGI ISU YANG DILAPORKAN DALAM
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI
JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN
NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI
Kedudukan Setakat 31 Disember 2022

PENUTUP

AKRONIM

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

16 Februari 2023
2021 / Siri 2
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
96.47 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
22

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 86
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022