MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2012

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Keraj ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimenmanakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak memperkenankan untukdibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012

Pendahuluan 

Objektif Dan Metodologi Pengauditan 

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2012

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Latar Belakang

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Kumpulan Wang Disatukan 

Wang Awam 

Akaun Hasil Disatukan 

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh 

Pakej Rangsangan Ekonomi 

Peruntukan Khas RM1 Bilion 

Rumusan 

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/

JABATAN/AGENSI NEGERI

Latar Belakang 

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri

Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti 

Objektif Pengauditan

Skop Dan Metodologi Pengauditan

Kawalan Utama 

Penemuan Audit 

Pemeriksaan Audit Mengejut 

Penemuan Audit

Syor Audit 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA

KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN

MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 

II Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Dan Akauntan

Negeri Sarawak

III Penyata Kedudukan Kewangan

IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

V Penyata Prestasi Kewangan

VI Penyata Akaun Memorandum

VII Nota Kepada Penyata Kewangan

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012

Pendahuluan 

Objektif Dan Metodologi Pengauditan 

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2012

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Latar Belakang

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Kumpulan Wang Disatukan 

Wang Awam 

Akaun Hasil Disatukan 

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh 

Pakej Rangsangan Ekonomi 

Peruntukan Khas RM1 Bilion 

Rumusan 

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/

JABATAN/AGENSI NEGERI

Latar Belakang 

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri

Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti 

Objektif Pengauditan

Skop Dan Metodologi Pengauditan

Kawalan Utama 

Penemuan Audit 

Pemeriksaan Audit Mengejut 

Penemuan Audit

Syor Audit 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA

KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN

MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 

II Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Dan Akauntan

Negeri Sarawak

III Penyata Kedudukan Kewangan

IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

V Penyata Prestasi Kewangan

VI Penyata Akaun Memorandum

VII Nota Kepada Penyata Kewangan

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2012 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
44.51 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
23

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 108
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022