MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 2015

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Ke ...

bacaan penuh

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan danAktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta PerintahAudit (Akaun Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untukmengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerimageran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dansesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang olehKerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN

Pengurusan Projek Hidroelektrik Murum

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH

Pengurusan Penyenggaraan Dan Pelupusan Kuarters Kerajaan

Negeri Sarawak

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Projek Menaik Taraf Dan Menambah Baik Jalan Teng

Bukap/Kampung Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian

Kuching

LEMBAGA SUNGAI-SUNGAI SARAWAK

Pengurusan Perolehan

MAJLIS DAERAH LIMBANG

MAJLIS DAERAH MATU DAN DARO

Pengurusan Perolehan

PUSAT KEPELBAGAIAN BIOLOGI SARAWAK

Pengurusan Program Kepelbagaian Biologi

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN

PPLS Power Generation Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN II

PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh

Jabatan/Agensi Negeri

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti

Objektif Pengauditan

Skop Dan Metodologi Pengauditan

Kawalan Utama

Penemuan Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut

Syor Audit

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN

Pengurusan Projek Hidroelektrik Murum

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH

Pengurusan Penyenggaraan Dan Pelupusan Kuarters Kerajaan

Negeri Sarawak

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Projek Menaik Taraf Dan Menambah Baik Jalan Teng

Bukap/Kampung Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian

Kuching

LEMBAGA SUNGAI-SUNGAI SARAWAK

Pengurusan Perolehan

MAJLIS DAERAH LIMBANG

MAJLIS DAERAH MATU DAN DARO

Pengurusan Perolehan

PUSAT KEPELBAGAIAN BIOLOGI SARAWAK

Pengurusan Program Kepelbagaian Biologi

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN

PPLS Power Generation Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN II

PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh

Jabatan/Agensi Negeri

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti

Objektif Pengauditan

Skop Dan Metodologi Pengauditan

Kawalan Utama

Penemuan Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut

Syor Audit

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2015 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
9.87 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
52

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 08 Disember 2022
  • Laporan ini dilihat: 89
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022