MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 2014

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Ke ...

bacaan penuh

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan danAktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (AkaunSyarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuahsyarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerimageran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dansesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang olehKerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Pengurusan Projek Bekalan Air Samalaju

PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK

Pengurusan Ternakan Lembu PPES Ternak Holdings

Sdn. Bhd. Di Australia

JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK

Pengurusan Pengeluaran Sijil Halal

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SOSIAL SARAWAK

Pengurusan Projek Menaik Taraf Dan Menyenggara

Kemudahan Sukan Perbadanan Stadium Negeri Sarawak

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN

Amanah Saham Sarawak Berhad

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Pengurusan Projek Bekalan Air Samalaju

PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK

Pengurusan Ternakan Lembu PPES Ternak Holdings

Sdn. Bhd. Di Australia

JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK

Pengurusan Pengeluaran Sijil Halal

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SOSIAL SARAWAK

Pengurusan Projek Menaik Taraf Dan Menyenggara

Kemudahan Sukan Perbadanan Stadium Negeri Sarawak

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN

Amanah Saham Sarawak Berhad

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2014 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
4.25 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
80

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 08 Disember 2022
  • Laporan ini dilihat: 88
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022