MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA AKTIVITI JABATAN/AGENSI KERJAAN NEGERI JOHOR TAHUN 2021 SIRI 1

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktivitikementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan nege ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktivitikementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan negeri. Laporanmengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepadaKebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan DuliYang Maha Mulia Sultan Johor. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yangdi-Pertuan Agong akan memperkenan supaya laporan itu dibentangkan di Dewan Rakyatmanakala Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor akan memperkenannya untuk dibentangkandi Dewan Negeri Johor.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

AKTIVITI JABATAN/AGENSI KERAJAAN NEGERI

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT
PEJABAT DAERAH KOTA TINGGI

1. Pengurusan Industri Hiburan dan Minuman Keras

 

PERBADANAN JOHOR
YAYASAN PELAJARAN JOHOR
PERBADANAN ISLAM JOHOR

2. Pembangunan Hartanah Industri

 

PENUTUP

AKRONIM

bacaan penuh

KANDUNGAN

AKTIVITI JABATAN/AGENSI KERAJAAN NEGERI

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT
PEJABAT DAERAH KOTA TINGGI

1. Pengurusan Industri Hiburan dan Minuman Keras

 

PERBADANAN JOHOR
YAYASAN PELAJARAN JOHOR
PERBADANAN ISLAM JOHOR

2. Pembangunan Hartanah Industri

 

PENUTUP

AKRONIM

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

3 Ogos 2022
2021 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
31.08 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
213

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 1051
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022