MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENGURUSAN AKTIVITI/KEWANGAN JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 2016

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri,Pengurusan K ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri,Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2013 pula memberi kuasakepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan dibawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada KerajaanPersekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50%modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atauAgensi Kerajaan Persekutuan/Negeri.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PEJABAT SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

DEWAN BANDARAYA KUCHING UTARA

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

MAJLIS PERBANDARAN SIBU

MAJLIS DAERAH LUAR BANDAR SIBU

Pengurusan Penyenggaraan Jalan Negeri

PIHAK BERKUASA AIR NEGERI SARAWAK

KEMENTERIAN KEMUDAHAN AWAM SARAWAK

Pengurusan Kawal Selia Air Negeri

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Pengurusan Projek Pembinaan dan Penyiapan Jambatan Batang Sadong

PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK

Pengurusan Projek Pembinaan Hotel Baharu Riverside Majestic 18 Tingkat

PERBADANAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SARAWAK

Pengurusan Perolehan

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN KEUSAHAWANAN,

PERDAGANGAN DAN PELABURAN SARAWAK

JABATAN TANAH DAN SURVEI SARAWAK

Pengurusan Pemberimilikan Tanah Kerajaan Negeri Untuk Lot Industri

LEMBAGA PENYATUAN DAN PEMULIHAN TANAH SARAWAK

Bau Palm Oil Mill Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN II

PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN/

AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri

Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti

Objektif Pengauditan

Skop dan Metodologi Pengauditan

Elemen Utama

Penemuan Audit

Pengauditan Mengejut

Syor Audit

 

PENUTUP

 

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PEJABAT SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

DEWAN BANDARAYA KUCHING UTARA

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

MAJLIS PERBANDARAN SIBU

MAJLIS DAERAH LUAR BANDAR SIBU

Pengurusan Penyenggaraan Jalan Negeri

PIHAK BERKUASA AIR NEGERI SARAWAK

KEMENTERIAN KEMUDAHAN AWAM SARAWAK

Pengurusan Kawal Selia Air Negeri

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Pengurusan Projek Pembinaan dan Penyiapan Jambatan Batang Sadong

PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK

Pengurusan Projek Pembinaan Hotel Baharu Riverside Majestic 18 Tingkat

PERBADANAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SARAWAK

Pengurusan Perolehan

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN KEUSAHAWANAN,

PERDAGANGAN DAN PELABURAN SARAWAK

JABATAN TANAH DAN SURVEI SARAWAK

Pengurusan Pemberimilikan Tanah Kerajaan Negeri Untuk Lot Industri

LEMBAGA PENYATUAN DAN PEMULIHAN TANAH SARAWAK

Bau Palm Oil Mill Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN II

PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN/

AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri

Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti

Objektif Pengauditan

Skop dan Metodologi Pengauditan

Elemen Utama

Penemuan Audit

Pengauditan Mengejut

Syor Audit

 

PENUTUP

 

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2016 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
7.97 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
245

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 250
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022