MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR SIRI 3 TAHUN 2012

Ringkasan Dokumen

Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 pula memberi kuasa kepada ...

bacaan penuh

Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN KERJA RAYA
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
   Program Penyenggaraan Jalan Negeri

 

PEJABAT DAERAH MERSING
   Pembangunan Dan Pengurusan Infrastruktur Di Pulau-Pulau Daerah
   Mersing

 

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI
   Pengurusan Projek Pembangunan Di Pihak Berkuasa Tempatan

 

MAJLIS DAERAH MERSING
MAJLIS DAERAH TANGKAK
   Pengurusan Gerai Pihak Berkuasa Tempatan

 

KUMPULAN PRASARANA RAKYAT JOHOR SDN. BHD.
   Julung Cipta Sdn. Bhd.

 

PERBADANAN JOHOR
   Johor Franchise Development Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

 

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN KERJA RAYA
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
   Program Penyenggaraan Jalan Negeri

 

PEJABAT DAERAH MERSING
   Pembangunan Dan Pengurusan Infrastruktur Di Pulau-Pulau Daerah
   Mersing

 

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI
   Pengurusan Projek Pembangunan Di Pihak Berkuasa Tempatan

 

MAJLIS DAERAH MERSING
MAJLIS DAERAH TANGKAK
   Pengurusan Gerai Pihak Berkuasa Tempatan

 

KUMPULAN PRASARANA RAKYAT JOHOR SDN. BHD.
   Julung Cipta Sdn. Bhd.

 

PERBADANAN JOHOR
   Johor Franchise Development Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

 

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2012 / Siri 3
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
7.25 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
168

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 232
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022