MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

Projek dan Program di Bawah Wilayah Ekonomi Koridor Utara

Ringkasan Dokumen

  • Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) ditubuhkan pada 1 Oktober 2008 melalui Akta Pihak Berkuasa Koridor Utara 2008 (Akta 687). Objektif ut ...
bacaan penuh
  • Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) ditubuhkan pada 1 Oktober 2008 melalui Akta Pihak Berkuasa Koridor Utara 2008 (Akta 687). Objektif utama NCIA adalah untuk menggalakkan dan mempercepatkan pembangunan Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) supaya menjadi suatu wilayah ekonomi bertaraf dunia dan destinasi pilihan pelaburan, pekerjaan dan kehidupan. NCIA bertindak sebagai pemangkin dan melaksanakan projek dan program pembangunan bernilai tambah tinggi, membangunkan modal insan dan menggalakkan penyertaan sektor swasta.
  • Pengauditan meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi dan pengurusan projek serta program.
  • Prestasi projek dan program dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian output dan pencapaian keberhasilan. Pengurusan projek dan program pula meliputi empat perkara iaitu pengurusan kewangan, pengurusan tanah, pengurusan perolehan dan pematuhan spesifikasi serta kualiti.
tutup


Tag berkaitan: Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2021 / Siri 1
Bahagian/Tajuk
Persekutuan, Badan Berkanun
Jabatan Perdana Menteri

MUAT TURUN

Tiada dokumen untuk muat turun ditemui.
  • Diterbitkan pada: 08 Disember 2022
  • Laporan ini dilihat: 381
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022