MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

Pengurusan Program Pembangunan Tenaga Boleh Baharu

Ringkasan Dokumen

  • Menurut Akta Tenaga Boleh Baharu (Akta 725), Tenaga Boleh Baharu (TBB) adalah elektrik yang dijana atau dihasilkan daripada sumber boleh baharu. Akta 725 turut mendefinisikan sumbe ...
bacaan penuh
  • Menurut Akta Tenaga Boleh Baharu (Akta 725), Tenaga Boleh Baharu (TBB) adalah elektrik yang dijana atau dihasilkan daripada sumber boleh baharu. Akta 725 turut mendefinisikan sumber boleh baharu adalah sumber asli yang berulang-ulang dan tidak akan habis. Kerajaan telah mengiktiraf TBB sebagai sumber tenaga kelima negara pada tahun 1999, terutamanya dalam penjanaan tenaga elektrik. Pengauditan melibatkan penilaian terhadap pengurusan program pembangunan TBB setakat bulan September 2021 yang meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi dan pengurusan program TBB.
  • Bagi prestasi program, pencapaian output dinilai terhadap status pencapaian TBB manakala pencapaian keberhasilan (outcome) dinilai terhadap tiga perkara iaitu sumbangan program TBB dalam penjanaan campuran tenaga negara, sumbangan program TBB terhadap penghindaran Carbon Dioxide (CO₂) serta kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap penggunaan dan pelaksanaan program TBB.
  • Pengurusan program pula dinilai terhadap lima perkara iaitu pemberian insentif percukaian, proses permohonan dan kelulusan program TBB, penjanaan TBB, pengurusan program Feed in Tariff (FiT) dan pemantauan program.
  • Pengauditan melibatkan pihak yang bertanggungjawab terhadap pengurusan program TBB di peringkat dasar, kawal selia dan pelaksana program iaitu Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), Suruhanjaya Tenaga dan Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA Malaysia).
tutup


Tag berkaitan: Pembaziran, Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari, Suruhanjaya Tenaga

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

22 Mac 2022
2020 / Siri 1
Bahagian/Tajuk
Persekutuan
Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

MUAT TURUN

Tiada dokumen untuk muat turun ditemui.
  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 446
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022