MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2020 SIRI 1: AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan Pe ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan Persekutuan. Laporan mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan supaya Laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat.

Infografik LKAN2020 Siri 1

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN

1. KEMENTERIAN KEWANGAN
    Jabatan Akauntan Negara Malaysia
    - Pembangunan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS)

    Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
    - Pengurusan Aktiviti Audit Cukai Syarikat

2. KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI
    Suruhanjaya Tenaga
    Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari
    - Pengurusan Program Pembangunan Tenaga Boleh Baharu

3. KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
    Kementerian Kerja Raya Sabah
    Jabatan Keretapi Negeri Sabah
    - Penaiktarafan Keretapi Negeri Sabah

    Keretapi Tanah Melayu Berhad
    - Projek Menaik Taraf Perkhidmatan KTMB

4. KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR
    Jabatan Alam Sekitar
    - Program Pengawasan Kualiti Alam Sekitar

    Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara
    Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
    Jabatan Alam Sekitar
    Indah Water Konsortium Sdn. Bhd.
     - Pengurusan Perkhidmatan dan Kawal Selia Pembetungan di Semenanjung Malaysia

5. KEMENTERIAN PERTAHANAN
    - Pengurusan Program Kolaborasi Industri

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
    Jabatan Imigresen Malaysia
    Unit Kerjasama Awam Swasta
    - Pengurusan Projek Pembangunan Kompleks Bersepadu Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan Bukit Kayu Hitam (ICQS)

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
    KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

    Jabatan Imigresen Malaysia
    Talent Corporation Malaysia Berhad
    - Aktiviti Kawalan Terhadap Penggajian Ekspatriat

PENUTUP
AKRONIM

bacaan penuh

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN

1. KEMENTERIAN KEWANGAN
    Jabatan Akauntan Negara Malaysia
    - Pembangunan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS)

    Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
    - Pengurusan Aktiviti Audit Cukai Syarikat

2. KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI
    Suruhanjaya Tenaga
    Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari
    - Pengurusan Program Pembangunan Tenaga Boleh Baharu

3. KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
    Kementerian Kerja Raya Sabah
    Jabatan Keretapi Negeri Sabah
    - Penaiktarafan Keretapi Negeri Sabah

    Keretapi Tanah Melayu Berhad
    - Projek Menaik Taraf Perkhidmatan KTMB

4. KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR
    Jabatan Alam Sekitar
    - Program Pengawasan Kualiti Alam Sekitar

    Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara
    Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
    Jabatan Alam Sekitar
    Indah Water Konsortium Sdn. Bhd.
     - Pengurusan Perkhidmatan dan Kawal Selia Pembetungan di Semenanjung Malaysia

5. KEMENTERIAN PERTAHANAN
    - Pengurusan Program Kolaborasi Industri

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
    Jabatan Imigresen Malaysia
    Unit Kerjasama Awam Swasta
    - Pengurusan Projek Pembangunan Kompleks Bersepadu Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan Bukit Kayu Hitam (ICQS)

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
    KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

    Jabatan Imigresen Malaysia
    Talent Corporation Malaysia Berhad
    - Aktiviti Kawalan Terhadap Penggajian Ekspatriat

PENUTUP
AKRONIM

tutup


Tag berkaitan: Jabatan Akauntan Negara, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Keretapi Negeri Sabah, Kehilangan/Kerugian Wang Awam, Kementerian Kerja Raya Negeri Sabah, Keretapi Tanah Melayu, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Pembaziran, Pemborosan, Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Jabatan Perkhidmatan Pembetungan  Jabatan Alam Sekitar  Indah Water Konsortium Sdn. Bhd., Suruhanjaya Tenaga, Talent Corporation Malaysia Berhad, Unit Kerjasama Awam Swasta

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

22 Mac 2022
2020 / Siri 1
Laporan
Persekutuan, Badan Berkanun

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
85.13 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
907

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 6199
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022