MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Johor

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 62

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
1
2021 /
Badan Berkanun
270 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
66 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
78 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
45 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
96 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
559 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
164 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
146 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
72 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh

RINGKASAN EKSEKUTIF

 

PEJABAT MENTERI BESAR NEGERI JOHOR

PEJABAT DAERAH JOHOR BAHRU

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT

PEJABAT DAERAH MERSING

PENGURUSAN PELAKSANAAN KERJA-KERJA KECIL DAN BEKALAN DI BAW ..

22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
531 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
1
2020 /
Badan Berkanun
837 kali
Info Penuh
18 November 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
407 kali
Info Penuh
1
2018 / 1
Badan Berkanun
248 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
1
2018 / 3
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
176 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
Badan Berkanun
241 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
143 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
239 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
182 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
144 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
132 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
224 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
176 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
1
2010 / 1
Badan Berkanun
137 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
1
2009 / 2
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
1
2008 / 1
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
1
2008 / 1
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
0 kali
Info Penuh
1
2007 / 1
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
1
2006 / 1
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
1
2006 / 1
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
1
2005 / 1
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
1
2004 / 1
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
10 November 2003
1
2003 / 1
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
1
2002 / 1
Badan Berkanun
158 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 03 Februari 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022