MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Johor

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 80

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
1
2021 /
Badan Berkanun
949 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
185 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
318 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
224 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
192 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
278 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
1050 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
156 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
240 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
193 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
199 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
308 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
310 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
16 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
17 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
17 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
21 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
19 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
19 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
22 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
22 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh
2
2021 / 2
Badan Berkanun
16 kali
Info Penuh

RINGKASAN EKSEKUTIF

 

PEJABAT MENTERI BESAR NEGERI JOHOR

PEJABAT DAERAH JOHOR BAHRU

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT

PEJABAT DAERAH MERSING

PENGURUSAN PELAKSANAAN KERJA-KERJA KECIL DAN BEKALAN DI BAW ..

22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
891 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
1
2020 /
Badan Berkanun
1268 kali
Info Penuh
18 November 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
642 kali
Info Penuh
1
2018 / 1
Badan Berkanun
408 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
345 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
304 kali
Info Penuh
1
2018 / 3
Badan Berkanun
346 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
239 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
Badan Berkanun
394 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
327 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
257 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
211 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
236 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
247 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
288 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
293 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
224 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
219 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
288 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
163 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
313 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
293 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
333 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
251 kali
Info Penuh
1
2010 / 1
Badan Berkanun
240 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
1
2009 / 2
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
1
2008 / 1
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
1
2008 / 1
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
0 kali
Info Penuh
1
2007 / 1
Badan Berkanun
150 kali
Info Penuh
1
2006 / 1
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
1
2006 / 1
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
1
2005 / 1
Badan Berkanun
153 kali
Info Penuh
1
2004 / 1
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
10 November 2003
1
2003 / 1
Badan Berkanun
263 kali
Info Penuh
1
2002 / 1
Badan Berkanun
210 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 01 Oktober 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022