MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 47
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
160 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
2683 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
561 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
243 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
164 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
85 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
243 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
449 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
129 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
105 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
171 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
499 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
175 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
113 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
187 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
449 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
229 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
110 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
210 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
158 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
421 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
222 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
144 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
177 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
248 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
181 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
89 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
270 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
926 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
496 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
242 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
328 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
456 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
409 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
706 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
247 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
206 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
226 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
3 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
181 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
168 kali
Info Penuh

Program Pembangunan Hartanah Bumiputera Pulau Pinang merupakan salah satu inisiatif Pelan Strategik Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang. Inisiatif ini lebih tertumpu kepada pelaksanaan projek perumahan dan hartanah yang memberi manfaat kepada Bumiputera Pulau Pinang. Selain itu, perolehan tanah di lokasi yang strategik juga turut dijalankan.  ..

Bahagian/Tajuk
2019 / 1
205 kali
Info Penuh

PENGURUSAN PINJAMAN KEPADA SYARIKAT SUBSIDIARI

Lembaga Tabung Haji

Jabatan Perdana Menteri


Perkara Utama

  1. Apa yang diaudit?
  • Pengauditan pematuhan terhadap Pengurusan Pinjaman Kepada Syarikat Subsidiari oleh Lembaga Tabung Haji (TH).
  1. Mengapa ia p ..
-
Bahagian/Tajuk
2019 /
82 kali
Info Penuh

PERBELANJAAN MENGGUNAKAN AGIHAN WANG ZAKAT

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Jabatan Perdana Menteri


Perkara Utama

  1. Apa yang diaudit?
  • Pengauditan pematuhan terhadap perbelanjaan yang dibuat menggunakan wang zakat yang diagihkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ( ..
-
Bahagian/Tajuk
2019 /
195 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 01 Oktober 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022