MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 26
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
37 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
75 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
100 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
43 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
54 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
94 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
57 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
115 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
356 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
95 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
70 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
81 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
222 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
34 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
116 kali
Info Penuh

Program Pembangunan Hartanah Bumiputera Pulau Pinang merupakan salah satu inisiatif Pelan Strategik Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang. Inisiatif ini lebih tertumpu kepada pelaksanaan projek perumahan dan hartanah yang memberi manfaat kepada Bumiputera Pulau Pinang. Selain itu, perolehan tanah di lokasi yang strategik juga turut dijalankan.  ..

Bahagian/Tajuk
2019 / 1
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
96 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
50 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
37 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
3 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
54 kali
Info Penuh

PENGURUSAN PINJAMAN KEPADA SYARIKAT SUBSIDIARI

Lembaga Tabung Haji

Jabatan Perdana Menteri


Perkara Utama

  1. Apa yang diaudit?
  • Pengauditan pematuhan terhadap Pengurusan Pinjaman Kepada Syarikat Subsidiari oleh Lembaga Tabung Haji (TH).
  1. Mengapa ia p ..
-
Bahagian/Tajuk
2019 /
7 kali
Info Penuh

PERBELANJAAN MENGGUNAKAN AGIHAN WANG ZAKAT

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Jabatan Perdana Menteri


Perkara Utama

  1. Apa yang diaudit?
  • Pengauditan pematuhan terhadap perbelanjaan yang dibuat menggunakan wang zakat yang diagihkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ( ..
-
Bahagian/Tajuk
2019 /
4 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 26 September 2022
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022