MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 26
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
141 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
122 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
91 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
150 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
247 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
171 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
263 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
108 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
488 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
251 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
145 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
210 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
523 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
165 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
128 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
3 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
120 kali
Info Penuh

Program Pembangunan Hartanah Bumiputera Pulau Pinang merupakan salah satu inisiatif Pelan Strategik Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang. Inisiatif ini lebih tertumpu kepada pelaksanaan projek perumahan dan hartanah yang memberi manfaat kepada Bumiputera Pulau Pinang. Selain itu, perolehan tanah di lokasi yang strategik juga turut dijalankan.  ..

Bahagian/Tajuk
2019 / 1
124 kali
Info Penuh

PENGURUSAN PINJAMAN KEPADA SYARIKAT SUBSIDIARI

Lembaga Tabung Haji

Jabatan Perdana Menteri


Perkara Utama

  1. Apa yang diaudit?
  • Pengauditan pematuhan terhadap Pengurusan Pinjaman Kepada Syarikat Subsidiari oleh Lembaga Tabung Haji (TH).
  1. Mengapa ia p ..
-
Bahagian/Tajuk
2019 /
17 kali
Info Penuh

PERBELANJAAN MENGGUNAKAN AGIHAN WANG ZAKAT

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Jabatan Perdana Menteri


Perkara Utama

  1. Apa yang diaudit?
  • Pengauditan pematuhan terhadap perbelanjaan yang dibuat menggunakan wang zakat yang diagihkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ( ..
-
Bahagian/Tajuk
2019 /
35 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 03 Februari 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022