MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2021: PENGAUDITAN PEMATUHAN KEMENTERIAN DAN JABATAN PERSEKUTUAN

Ringkasan Dokumen

1.       Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan dan agensi Persekutuan serta pengu ...

bacaan penuh

1.       Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan dan agensi Persekutuan serta pengurusan syarikat Kerajaan Persekutuan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan supaya Laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat.

2.       Pengauditan pematuhan telah dilaksanakan selaras dengan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 4000 dan 4100. Ia memberi tumpuan secara mendalam kepada sesuatu bidang utama audit (key audit area) berdasarkan risk profiling yang dilaksanakan terhadap setiap kementerian dan jabatan Persekutuan. Pengauditan pematuhan ini menggunakan pendekatan 3P1K, iaitu mengenal pasti elemen pembaziran, pemborosan, pembayaran tidak teratur dan kehilangan/kerugian wang awam yang berlaku akibat daripada ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan kewangan yang ditetapkan.

Infografik_keseluruhan_LKAN_PEMATUHAN_KEMENTERIAN_TAHUN_2021a.jpg

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK
 
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
 
PENGAUDITAN PEMATUHAN KEMENTERIAN DAN JABATAN PERSEKUTUAN
 
1. Kutipan Duti Kastam bagi Kenderaan Import di Pulau Bebas Cukai
-   Jabatan Kastam Diraja Malaysia
    Kementerian Kewangan
 
2. Terimaan dan Bayaran di Bawah Obligasi Sosial Perjanjian Konsesi Pengurusan Industri Padi dan Beras Negara
-   Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
 
3. Bayaran Perkhidmatan Mencetak dan Pengeposan Notis Saman Polis
-   Polis Diraja Malaysia
    Kementerian Dalam Negeri
 
4. Bayaran Terhadap Perkhidmatan Mencetak Dokumen Terkawal
-   Jabatan Pengangkutan Jalan 
    Kementerian Pengangkutan 
 
5. Pembayaran Geran Dana Kandungan Digital
-   Kementerian Komunikasi dan Multimedia 
 
6. Kutipan Sewa Kuarters Kerajaan di Putrajaya
-   Bahagian Pengurusan Hartanah
      Jabatan Perdana Menteri
 
7. Bayaran Projek Pembangunan Rumah Keluarga Angkatan Tentera Kem Segamat, Johor
-   Kementerian Pertahanan
 
STATUS TINDAKAN BAGI ISU YANG DILAPORKAN DALAM LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENGAUDITAN PEMATUHAN KEMENTERIAN DAN JABATAN PERSEKUTUAN

PENUTUP

AKRONIM

bacaan penuh

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK
 
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
 
PENGAUDITAN PEMATUHAN KEMENTERIAN DAN JABATAN PERSEKUTUAN
 
1. Kutipan Duti Kastam bagi Kenderaan Import di Pulau Bebas Cukai
-   Jabatan Kastam Diraja Malaysia
    Kementerian Kewangan
 
2. Terimaan dan Bayaran di Bawah Obligasi Sosial Perjanjian Konsesi Pengurusan Industri Padi dan Beras Negara
-   Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
 
3. Bayaran Perkhidmatan Mencetak dan Pengeposan Notis Saman Polis
-   Polis Diraja Malaysia
    Kementerian Dalam Negeri
 
4. Bayaran Terhadap Perkhidmatan Mencetak Dokumen Terkawal
-   Jabatan Pengangkutan Jalan 
    Kementerian Pengangkutan 
 
5. Pembayaran Geran Dana Kandungan Digital
-   Kementerian Komunikasi dan Multimedia 
 
6. Kutipan Sewa Kuarters Kerajaan di Putrajaya
-   Bahagian Pengurusan Hartanah
      Jabatan Perdana Menteri
 
7. Bayaran Projek Pembangunan Rumah Keluarga Angkatan Tentera Kem Segamat, Johor
-   Kementerian Pertahanan
 
STATUS TINDAKAN BAGI ISU YANG DILAPORKAN DALAM LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENGAUDITAN PEMATUHAN KEMENTERIAN DAN JABATAN PERSEKUTUAN

PENUTUP

AKRONIM

tutup


Tag berkaitan: Pematuhan Kementerian Jabatan Tahun 2021, Sektor Audit Kewangan

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

16 Februari 2023
2021 /
Laporan
Persekutuan
Kementerian Kewangan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
40.25 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
550

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 1014
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022