MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 22
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
388 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
53 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
46 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
104 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
64 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
109 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
96 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
222 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
106 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
239 kali
Info Penuh
24 Ogos 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Persekutuan
407 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
252 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
33 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
216 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
70 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
40 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
52 kali
Info Penuh

BAYARAN PERKHIDMATAN DAN PENYENGGARAAN TRAFIK UDARA SERTA PERALATAN OPERASI MENCARI DAN MENYELAMAT

Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia

Kementerian Pengangkutan Malaysia


Perkara Utama

  1. Apa yang diaudit?
  • Pengauditan pematuhan terhadap Bayaran Perkhidmatan Dan Penyenggaraan T ..
-
Bahagian/Tajuk
2019 /
5 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 26 September 2022
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022