MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2019 SIRI 1 - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

Isi Kandungan

PENDAHULUAN

1 JABATAN PERDANA MENTERI
   • Unit Penyelarasan Pelaksanaan 
      - Pengurusan Program Pembangunan Hartanah Bumiputera Pulau Pinang

2 KEMENTERIAN KEWANGAN 
   - Sistem ePerolehan Baharu

3 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN
   • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
   • Unit Kerjasama Awam Swasta 
      - Pengurusan Projek Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako, Kuching, Sarawak

4 KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI
    • Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan
       - Pengurusan Tanah Persekutuan

5 KEMENTERIAN KERJA RAYA
   • Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah
       - Projek Pembinaan Lebuhraya Pan Borneo di Negeri Sabah bagi Jajaran Lahad Datu Bypass
   • Jabatan Kerja Raya Sarawak
       - Projek Kick Off Naik Taraf Jalan Simpang Nyabau, Bintulu ke Simpang Bakun di bawah Projek Pembangunan dan Naik Taraf Lebuhraya Pan Borneo Sarawak

6 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI       

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 
     - Pengurusan Projek Penyelidikan dan Pembangunan oleh MIMOS Berhad

7 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
   • Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
     - Pengurusan Aktiviti Pelesenan dan Penguatkuasaan Penjaja di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

8 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
   • Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
   • Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 
     - Pengurusan Pelupusan Sisa Pepejal di Tapak Pelupusan dan Loji Insinerator

9 KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
   - Perolehan dan Pengurusan Aset Tentera Udara Diraja Malaysia
   - Penyenggaraan In-Service Support dan Refit Aset Tentera Laut Diraja Malaysia
   - Pengurusan Projek Pembangunan Penempatan Semula Markas/ Unit Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Darat Malaysia di Pangkalan Udara Kuala Lumpur

10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
     - Projek Penyenggaraan Sistem Telaga Tiub di Sekolah Luar Bandar Sabah dan Sarawak

11 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
       - Pengurusan Projek Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia
     • Universiti Kebangsaan Malaysia
     • Unit Kerjasama Awam Swasta                                                                                 

 - Pembangunan Hospital Pakar Kanak-Kanak Secara Kerjasama Awam Swasta Melalui Kaedah Inisiatif Pembiayaan Swasta


PENUTUP


AKRONIM

 

bacaan penuh

PENDAHULUAN

1 JABATAN PERDANA MENTERI
   • Unit Penyelarasan Pelaksanaan 
      - Pengurusan Program Pembangunan Hartanah Bumiputera Pulau Pinang

2 KEMENTERIAN KEWANGAN 
   - Sistem ePerolehan Baharu

3 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN
   • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
   • Unit Kerjasama Awam Swasta 
      - Pengurusan Projek Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako, Kuching, Sarawak

4 KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI
    • Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan
       - Pengurusan Tanah Persekutuan

5 KEMENTERIAN KERJA RAYA
   • Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah
       - Projek Pembinaan Lebuhraya Pan Borneo di Negeri Sabah bagi Jajaran Lahad Datu Bypass
   • Jabatan Kerja Raya Sarawak
       - Projek Kick Off Naik Taraf Jalan Simpang Nyabau, Bintulu ke Simpang Bakun di bawah Projek Pembangunan dan Naik Taraf Lebuhraya Pan Borneo Sarawak

6 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI       

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 
     - Pengurusan Projek Penyelidikan dan Pembangunan oleh MIMOS Berhad

7 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
   • Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
     - Pengurusan Aktiviti Pelesenan dan Penguatkuasaan Penjaja di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

8 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
   • Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
   • Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 
     - Pengurusan Pelupusan Sisa Pepejal di Tapak Pelupusan dan Loji Insinerator

9 KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
   - Perolehan dan Pengurusan Aset Tentera Udara Diraja Malaysia
   - Penyenggaraan In-Service Support dan Refit Aset Tentera Laut Diraja Malaysia
   - Pengurusan Projek Pembangunan Penempatan Semula Markas/ Unit Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Darat Malaysia di Pangkalan Udara Kuala Lumpur

10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
     - Projek Penyenggaraan Sistem Telaga Tiub di Sekolah Luar Bandar Sabah dan Sarawak

11 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
       - Pengurusan Projek Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia
     • Universiti Kebangsaan Malaysia
     • Unit Kerjasama Awam Swasta                                                                                 

 - Pembangunan Hospital Pakar Kanak-Kanak Secara Kerjasama Awam Swasta Melalui Kaedah Inisiatif Pembiayaan Swasta


PENUTUP


AKRONIM

 

tutup


Bahagian/Tajuk

Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

3 November 2020
2019 / Siri 1
Laporan
Persekutuan

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
65.72 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
83

Muat Turun

Saiz Dokumen
6.53 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
169

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 03 Februari 2023
  • Laporan ini dilihat: 698
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022