MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Negeri Sembilan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 56
6 Oktober 2022
1
2021 /
Badan Berkanun
240 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
127 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
28 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
28 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
30 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
23 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
40 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
36 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
33 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
1
2020 /
Badan Berkanun
838 kali
Info Penuh
25 November 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
420 kali
Info Penuh
1
2018 / 1
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
1
2018 / 3
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
246 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
146 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
162 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
95 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
1
2013 / 2
Badan Berkanun
154 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
129 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
119 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
90 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
96 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
1
2004 /
Badan Berkanun
127 kali
Info Penuh
1
2003 /
Badan Berkanun
280 kali
Info Penuh
1
2002 / 1
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 03 Februari 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022