MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2021

Ringkasan Dokumen

  1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian, jabatan dan badan berkanun serta pengurusan syarikat Kerajaan Persekutuan ...
bacaan penuh
  1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian, jabatan dan badan berkanun serta pengurusan syarikat Kerajaan Persekutuan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan supaya Laporan itu dibentangkan di Dewan Rakyat. Objektif pengauditan penyata kewangan ini ialah untuk memberi pendapat sama ada Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2021 menggambarkan kedudukan kewangan yang benar dan saksama serta rekod perakaunan mengenainya telah diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini.
  1. Laporan saya mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Tahun 2021 mengandungi perkara seperti berikut:

           Bahagian I   :  Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan

                                    Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2021

           Bahagian II  :  Analisis Kewangan Kerajaan Persekutuan

 Infografik

 

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN 

INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

1. Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan
Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2021

BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

2. Analisis Kewangan Kerajaan Persekutuan 


PENUTUP 

AKRONIM 

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan
Persekutuan bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2021

LAMPIRAN 2 - Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan bagi Tahun Berakhir
31 Disember 2021

bacaan penuh

PENDAHULUAN 

INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

1. Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan
Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2021

BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

2. Analisis Kewangan Kerajaan Persekutuan 


PENUTUP 

AKRONIM 

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan
Persekutuan bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2021

LAMPIRAN 2 - Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan bagi Tahun Berakhir
31 Disember 2021

tutup


Tag berkaitan: Sijil Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Tahun 2021

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

6 Oktober 2022
2021 /
Laporan
Persekutuan
Kementerian Kewangan

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
30.43 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
1096

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 4299
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022