MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan Audit Terbanyak Dilihat

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 1200
6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Persekutuan
2641 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
433 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
391 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
355 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
328 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
284 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
270 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
240 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
214 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
139 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
114 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
113 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Laporan
2021 /
Negeri
100 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
95 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
89 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Raky ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
88 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
88 kali
Info Penuh

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
86 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
80 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Negeri
78 kali
Info Penuh

Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022