MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENYATA KEWANGAN DAN PENGAUDITAN PEMATUHAN AGENSI PERSEKUTUAN TAHUN 2020

Ringkasan Dokumen

1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan serta aktiviti kementerian/jabatan/agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Ba ...

bacaan penuh

1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan serta aktiviti kementerian/jabatan/agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan supaya Laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Objektif pengauditan penyata kewangan adalah untuk memberi pendapat sama ada Penyata Kewangan Agensi Persekutuan bagi tahun 2020 menggambarkan kedudukan kewangan yang benar dan saksama serta rekod perakaunan berkaitan telah diselenggara dengan teratur dan kemas kini.

2. Laporan saya mengenai Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2020 mengandungi perkara seperti berikut:

Bahagian I : Pengesahan Penyata Kewangan Agensi Persekutuan
Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020

Bahagian II : Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2020

infografik lkan pematuhan agensi jpeg

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN AGENSI PERSEKUTUAN

1. Pengesahan Penyata Kewangan Agensi Persekutuan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020

BAHAGIAN II
PENGAUDITAN PEMATUHAN AGENSI PERSEKUTUAN


1. Pemulangan Caruman Kerajaan dan Penggunaan Dividen Atas Caruman Kerajaan
- Lembaga Tabung Angkatan Tentera

2. Bayaran Program Insentif Hasil Tangkapan Nelayan
- Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

3. Kutipan Hasil Sewa Beli Projek Perumahan Tradisional
- Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah

4. Bayaran Projek Agriculture Intelligence System Fasa 1
- Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia

5. Kutipan Fi Pendaftaran Pengguna Data
- Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi

PENUTUP

AKRONIM

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - Penyata Kewangan Agensi Persekutuan Tahun 2020 yang Diberikan Sijil Ketua Audit Negara Setakat
31 Disember 2021

LAMPIRAN 2 - Pemakaian Piawaian Perakaunan oleh Agensi Persekutuan Tahun 2020 dan 2019

bacaan penuh

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN AGENSI PERSEKUTUAN

1. Pengesahan Penyata Kewangan Agensi Persekutuan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020

BAHAGIAN II
PENGAUDITAN PEMATUHAN AGENSI PERSEKUTUAN


1. Pemulangan Caruman Kerajaan dan Penggunaan Dividen Atas Caruman Kerajaan
- Lembaga Tabung Angkatan Tentera

2. Bayaran Program Insentif Hasil Tangkapan Nelayan
- Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

3. Kutipan Hasil Sewa Beli Projek Perumahan Tradisional
- Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah

4. Bayaran Projek Agriculture Intelligence System Fasa 1
- Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia

5. Kutipan Fi Pendaftaran Pengguna Data
- Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi

PENUTUP

AKRONIM

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - Penyata Kewangan Agensi Persekutuan Tahun 2020 yang Diberikan Sijil Ketua Audit Negara Setakat
31 Disember 2021

LAMPIRAN 2 - Pemakaian Piawaian Perakaunan oleh Agensi Persekutuan Tahun 2020 dan 2019

tutup


Tag berkaitan: Kehilangan/Kerugian Wang Awam, Pembayaran Tidak Teratur, Pembaziran, Sektor Audit Kewangan, Sijil PK Agensi Tahun 2020

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

22 Mac 2022
2020 /
Laporan
Persekutuan, Badan Berkanun

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
52.24 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
898

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 3502
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022