MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 19
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
2683 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
281 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
476 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
220 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
119 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
166 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
202 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
207 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
437 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
572 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
123 kali
Info Penuh

INSENTIF BENIH PADI SAH

Lembaga Pertubuhan Peladang Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan

Perkara Utama :

Apa yang diaudit?

 Pengauditan pematuhan terhadap bayaran tuntutan Insentif Benih Padi Sah (IBPS) oleh syarikat pengeluar.

Mengapa ia penting untuk diaudit?

 Memastikan bayaran tuntu ..

-
Bahagian/Tajuk
2019 /
78 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 01 Oktober 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022