MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 63
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
521 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
800 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
629 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
2683 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
277 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
184 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
140 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
4298 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
237 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
432 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
165 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
675 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
386 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
158 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
168 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
213 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
200 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
294 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
192 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
227 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
38 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
205 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
214 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
193 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
222 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
320 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
176 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
131 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
423 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
426 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
427 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
355 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
264 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
549 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
160 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
163 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
168 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
866 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
0 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
897 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
310 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
305 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
258 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
184 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
278 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
378 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
207 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
221 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
155 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
165 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
0 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
177 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
14 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
9 kali
Info Penuh
24 Ogos 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Persekutuan
1350 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
128 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 /
Persekutuan
0 kali
Info Penuh

PEROLEHAN TANAH LOT 41

Bank Negara Malaysia

Kementerian Kewangan


Perkara Utama

  1. Apa yang diaudit?
  • Pengauditan pematuhan terhadap Perolehan Tanah Lot 41 di Kuala Lumpur bernilai RM2.070 bilion oleh Bank Negara Malaysia (BNM).
  1. Mengapa ia penting u ..
-
Bahagian/Tajuk
2019 /
99 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
0 / 1
Persekutuan
279 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 01 Oktober 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022