MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Perak

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 77

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
AUDITAN KHAS

JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERAK
1. Pengurusan Hutan dan Impak Kepada Alam Sekitar

BAHAGIAN II
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

KERAJAAN NEGERI PERAK

16 Februari 2023
1
2021 / 2
Badan Berkanun
1244 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
1
2021 /
Badan Berkanun
995 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
819 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
2
2021 / 1
Badan Berkanun
168 kali
Info Penuh
2
2021 / 1
Badan Berkanun
137 kali
Info Penuh
2
2021 / 1
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
2
2021 / 1
Badan Berkanun
227 kali
Info Penuh
2
2021 / 1
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
119 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
29 Mac 2022
1
2020 /
Badan Berkanun
783 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
519 kali
Info Penuh
10 Disember 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
747 kali
Info Penuh
1 November 2021
1
2019 / 1
Badan Berkanun
958 kali
Info Penuh
2
2019 / 1
114 kali
Info Penuh
2
2019 / 1
150 kali
Info Penuh
2
2019 / 1
175 kali
Info Penuh
2
2019 / 1
67 kali
Info Penuh
2
2019 / 1
75 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
2
2018 / 3
Badan Berkanun
1 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
1
2018 / 3
Badan Berkanun
371 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
2
2018 / 3
Badan Berkanun
3 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
2
2018 / 3
Badan Berkanun
2 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
2
2018 / 3
Badan Berkanun
1 kali
Info Penuh
1
2018 / 1
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
278 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
260 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
202 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
Badan Berkanun
276 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
176 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
175 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
235 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
222 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
164 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
220 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
1
2013 / 3
Badan Berkanun
203 kali
Info Penuh
1
2013 / 2
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
176 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
153 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
179 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
202 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
181 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
157 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
158 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
164 kali
Info Penuh
1
2004 /
Badan Berkanun
162 kali
Info Penuh
1
2003 /
Badan Berkanun
196 kali
Info Penuh
1
2002 / 1
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
2
0 / 1
Badan Berkanun
82 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 01 Oktober 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022