MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Kelantan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 43
29 Mac 2022
1
2020 /
Badan Berkanun
502 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
587 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
297 kali
Info Penuh
24 Ogos 2021
1
2019 /
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
24 Ogos 2021
1
2019 / 1
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
1
2018 / 3
Badan Berkanun
37 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
85 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
72 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
Badan Berkanun
78 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
75 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
85 kali
Info Penuh
1
2003 /
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
1
2004 /
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
76 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
1
2002 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
1
2013 / 3
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 26 September 2022
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022